მეგადორსი

https://www.facebook.com/megadoorstbilisi/

მეგადორსი - ევროპული სტანდარტებით წარმოებული ქართული კარი