იმედი L

https://www.imedil.ge/

ჩვენ ვემსახურებით უმთავრეს ღირებულებას - ჯანმრთელ სიცოცხლეს! პროგრესული მიდგომით, ცოდნითა და გამოცდილებით, უნიკალური პროდუქტების ხაზების შექმნით ჩვენ ვაჯანსაღებთ სოციალურ ფონს ქვეყანაში, რითაც ვქმნით ისეთ გარემოს, რომელშიც თანამშრომელი, დაზღვეული და ინვესტორი მოგებულნი რჩებიან.