ბრიტანულ-ქართული აკადემია

http://bga.ge/ka/

ბრიტანულ-ქართული აკადემია საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ ავტორიზებული კერძო ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლაა, რომელიც 2006 წელს დაარსდა. ჩვენი მიზანია მოსწავლეებს მივცეთ საუკეთესო ხარისხის განათლება, რომელიც მათ 21-ე საუკუნის გამოწვევებისთვის მოამზადებს. ბრიტანულ-ქართული აკადემია ხელმძღვანელობს საქართველოს სახელმწიფოს მიერ დადგენილი ეროვნული სასწავლო გეგმით, ამავდროულად ავტონომიურად განსაზღვრავს სასწავლო გეგმებსა და სწავლების მეთოდოლოგიას. აკადემიის ყველა თანამშრომელი გამოირჩევა მაღალი ეთიკური სტანდარტით. ყოველ ჩვენგანს გაცნობიერებული გვაქვს ის პასუხისმგებლობა, რაც თან მოჰყვება ბავშვებთან ურთიერთობას. თითოეული ჩვენგანის პასუხისმგებლობაა, ინდივიდუალური კომპეტენციის ფარგლებში საკუთარი წვლილი შევიტანოთ უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნაში, სადაც აკადემიის სასკოლო საზოგადოების ყველა წევრს განვითარების თანაბარი შესაძლებლობა მიეცემა.