ლიდერ კრედიტი

https://www.leadercredit.ge/

მისო „ლიდერ კრედიტი“ დაარსდა 2011 წელს. ამავე წელს ეროვნული ბანკის მიერ მიენიჭა მიკროსაფინანსო ორგანიზაციის სტატუსი და დღემდე წარმატებით ახორციელებს ფინანსურ საქმიანობას. 2013 წლის აპრილში, რეორგანიზაციის შედეგად, მოხდა ასევე წარმატებულ მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია „რეალკრედიტთან“ შერწყმა. კომპანია თავიდან მხოლოდ ორი ფილიალით იყო წარმოდგენილი. მომსახურების მაღალმა ხარისხმა განაპირობა კლიენტების ზრდა, რამაც მოითხოვა ქსელის გაფართოვება როგორც თბილისში, ასევე რეგიონებშიც.