ვაბაკო

http://vaba.co/ge

ვაბაკო 2013 წელს დაარსდა და სულ რამდენიმე წელიწადში მიაღწია მოწინავე პოზიციებს ქართული პროგრამული უზრუნველყოფის ბაზარზე. ჩვენს პროდუქტებს იყენებენ საქართველოს უმსხვილესი საწარმოები თავიანთი ბიზნეს პროცესების უფრო მარტივად სამართავად. ჩვენ ვქმნით სისტემებს სხვადასხვა ინდუსტრიისთვის, ძირითად ფოკუსს წარმოადგენს ჯანდაცვა, საბანკო, საცალო და საავადმყოფო მომსახურებები. ვაბაკო მუდმივად ცდილობს დიდი მიზნების მიღწევას და შედეგად სწრაფად - 2017 წლის დეკემბრის მონაცემების მიხედვით, წელიწადში საშუალოდ 175%-ით იზრდება.