ორიენტ ლოჯიკი

https://www.ol.ge/

ორიენტ ლოჯიკი 25 წლის წინ, 1995 წელს დაარსდა. დღესდღეობით, კომპანიაში 150-ზე მეტი ადამიანია დასაქმებული, 2 ოფისით თბილისში. ჩვენი ძირითადი ბიზნეს საქმიანობა მოიცავს საბანკო, სამთავრობო, საგანმანათლებლო, ჯანდაცვისა და ტურიზმის სფეროებს. ჩვენი გამოცდილება მოიცავს სხვადასხვა მიმართულებებს, მათ შორის: IT ინფრასტრუქტურა - (CLASSICAL SERVER & STORAGE SOLUTIONS AND HYPER CONVERGED DATA-CENTERS); ქსელური და სატელეკომუნიკაციო ინფრასტრუქტურა - (Core Networking Solutions, NG Firewalls, SD WAN, DWDM, CWDM, Wi-Fi, VOIP Solutions & Gpon Solutions); ინფორმაციული უსაფრთხოება & მონიტორინგი - (DLP Solutions, SIEM, ATP, NG IPS, WAF, Data Masking Solutions); პერსონალური სისტემები - (Notebooks, Printers, Projectors, Thin Clients, Workstations); DevOps & Cloud Native - ბიზნესისთვის თანამედროვე/ღრუბლოვან ტექნოლოგიებზე დაფუძნებული პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავება და ტექნოლოგიური პროცესების მოდერნიზაცია/ავტომატიზაცია. პერსონალური პროგრამული უზრუნველყოფის განვითარება - კონკრეტული ბიზნეს სეგმენტებისათვის. ორიენტ ლოჯიკი არის ერთ-ერთი წამყავნი IT კომპანია და სისტემის ინტეგრატორი საქართველოში; 2015 და 2019 წელს, ორიენ ლოჯიკს GITI-მიერ მიენიჭა საქართველოში საუკეთესო IT სისტემის ინტეგრატორის სტატუსი; 2017 წელს, ორიენტ ლოჯიკი გახდა საუკეთესო პროგრამული უზრუნველყოფის ავტორი; 2019 წელს, ორიენტ ლოჯიკს DELL TECHNOLOGIES-ის მიერ დაჯილდოვდა, როგორც საუკეთესო IT სისტემის ინტეგრატორი დასავლეთ დსთ-ს ქვეყნებში; ჩვენ გვაქვს პარტნიორის ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი სტატუსი ჩვენს გლობალურ პარტნიორებთან შედარებით;