ინგლისური ენის კურსი

ინოვაციური ტრეინინგ ცენტრი „I T C“
ტრენინგ კურსები
თბილისი
ტრენინგი
08-10
08-11


„ინოვაციური ტრეინინგ ცენტრი I T C“ გთავაზობთ აქციას ინგლისური ენის კურსი-70ლარი!!!

კურსი დაყოფილია დონეებად:

 • დამწყები, A1 (Starter, Elementary) და A2(Elementary, Pre-Intermediate)-დონეზე  ჯგუფში, სწავლის საფასური მიმდინარე აქციით 70ლარი!
 • B1(Intermediate )და B2(Upper- Intermediate )დონეზე ჯგუფში სწავლის საფასური მიმდინარე აქციით 80ლარი!შესაძლებელია
 • ინდივიდუალური კურსის არჩევაც:ინდივიდუალური კურსი A1და A2-საფეხურზე 130ლარი და B1და B2-საფეხურზე 150ლარი.

აქციით  ისარგებლებენ მხოლოდ ის მსემენელები რომლებიც გაივლიან რეგისტრაციას  16-ივნისამდე!!!

 • მეცადინეობები ჩტარდება კვირაში 2-ჯერ!
 • მეცადინეობის ხანგრძლივობა 1სთ!
 • ჯგუფი შედგება  3-5 მსმენელისგან!
 • აქციით ისარგებლებთ 2020წლის ივლისის ჩათვლით!
 • თითოეული დონის(A1, A2, B1,B2) დასრულების შემდეგ გაიცემა ლიცენზირებული სერთიფიკატი!
 • ჯგუფებში მსმენელების გადანაწილება მოხდება პედაგოგებთან გასაუბრების საფუძველზე დონეების მიხედვით!
 • კურსი ეყრდნობა სწავლების  ინოვაციურ მეთოდებს და ორიენტირებულია ეფექტურ შედეგზე,  სწავლება მოიცავს ოთხივე ენობრივი ასპექტის ( კითხვა, მოსმენა, წერა, ლაპარაკი) განვითარებასა და ჩამოყალიბებას. მეცადინეობების დროს აქტიურად გამოიყენება დიალოგები და დისკუსიები, რაც სტუდენტს ეხმარება სალაპარაკო უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბებაში.
 • კურსს წარუძღვებიან მოწვეული მაღალკვალიფიციური პედაგოგები

დღის სალექციო ჯგუფები: 

 • 13.00სთ-იანი; 14.00სთ-იანი; 15.00სთ-იანი; 16.00სთ-იანი; 17.00სთ-იანი. 

საღამოს ჯგუფებიც:

 • 18.00სთ-იანი; 19.00სთ-იანი; 20.00სთ-იანი; 21.00სთ-იანი.

ტრენინგ-ცენტრის შესახებ:

 • „I T C“ - ტრეინინგ ცენტრი უკვე წლებია აპრობირებულია და გამოირჩევა ინოვაციური და პროფესიონალური ტრეინინგ-კურსებით!
 • I T C“ - ტრეინინგ ცენტრი უახლესი  ტრეინინგ- კურსებით
 • წარმატებით იწყებს უკვე მე -7-ეს სასწავლო წელს !
 • „I T C“  ორიენტირებულია ინოვაციურ სასწავლო პროგრამებზე;
 • ,I T C“  -ის კურსებით და ცენტრში მიღებული ცოდნით  დასაქმებული არიან მსმენელები  სხვადასხვა სფეროში და როგორც საჯარო ისე კერძო სტრუქტურაში!
 • „I T C“  გამოირჩევა  საუკეთესო სასწავლო გარემოთი და მორგებულია მსმენელის მოთხოვნებს.

ტრეინინგ-კურსზე რეგისტრაცია შესაძლებელია ელექტრონულად მიყევით ბმულს ან ელექტრონულ ფოსტაზე გამოაგზავნით თქვენს მონაცემებს( სახელი, გვარი, ტელეფონის ნომერი და სათაურის ზოლში მიუთითებთ კურსის დასახელებას)    

დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით: