რეგისტრატორი

სინევო
სამედიცინო
თბილისი ბათუმი
ვაკანსია
24-06
24-08


სამედიცინო ლაბორატორია "სინევო" აცხადებს ვაკანსიას რეგისტრატორის პოზიციაზე თბილისსა და ბათუმში.

იხილეთ ამ განცხადების სრული ტექსტი

 

Synevo Medical Laboratory is opening a vacancy for the position of Registration Staff in Tbilisi and Batumi.

Qualification requirements:

 • High level service industry understanding.
 • Organization and a high level of communication.
 • Punctuality.
 • Cleanliness.
 • High sense of responsibility.
 • Age: 20-35
 • Languages:​ Russian and Georgian are obligatory. Knowledge of English language ​​will be counted as an advantage.

Main responsibilities: Service and registration of the company`s clients.

Working hours: 8:30 - 17:30.

If interested, please send your resume to: d.ginzburg@synevo.ge and k.burnadze@synevo.ge

-

Медицинская лаборатория "Синево" открывает вакансию на позицию регистратора в Тбилиси и Батуми.

Квалификационные требования:

 • Высокий уровень понимания сферы обслуживания. Организованность и высокий уровень коммуникабельности. Пунктуальность.
 • Чистоплотность.
 • Ответственность.
 • Возраст: 20-35 лет
 • Знание языков - Русский и Грузинский обязательно, знание Английского языка будет засчитано как преимущество.

Основные обязанности: Обслуживание и регистрация клиентов компании.

Рабочее время: 8:30 - 17:30.

В случае заинтересованности отправьте ваш резюме по адресу: d.ginzburg@synevo.ge и k.burnadze@synevo.ge