ვიდეო რგოლის დამზადებაზე ხელის დაბანის ტექნიკაზე

ქალთა ჯანმრთელობისა და კეთიდღეობის ზრუნვის კავშირი ჰერა
ტენდერი/კონკურსი
თბილისი
ტენდერი
29-06
09-07


ა/ო „ჰერა“ ახორციელებს აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) „წყლის, სანიტარიისა და ჰიგიენის პროექტს“ (WASH), 2015 წლიდან აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლებში. პროექტის მიზანია აჭარის მაღალმთიანი რეგიონის სოფლებში, სკოლებსა და პირველადი ჯანდაცვის დაესებულებებში სანიტარული ინფრასტრუქტურების ჩამოყალიბება და ჰიგიენური ჩვევების გაუმჯობესება, ინფექციური დაავადებების თავიდან აცილების მიზნით.

WASH პროექტის თემის მობილიზაციის კომპონენტი აცხადებს ტენდერს ვიდეო რგოლის დამზადებაზე ხელის დაბანის ტექნიკაზე.

  • ტენდერში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ, როგორც ფიზიკურ პირებს, ასევე კომპანიებს
  • შერჩეულმა კანდიდატმა უნდა შესძლოს შესრულებული შეკვეთის ჩაბარება 1 თვის ვადაში
  • შერჩეულმა კანდიდატმა, არსებული კონცეფციის საფუძველზე უნდა ჩამოაყალიბოს რგოლის სცენარი, შემკვეთის მოთხოვნებისა და ინტერესების მიხედვით. საჭიროა დამზადდეს ვიდეო რგოლის ორი ვერსია: სრული ქრონომეტრაჟით - 5 წუთი და სოციალური ვიდეორგოლის ქრონომეტრაჟით - 60 წამი.
  • შერჩეულმა კანდიდატმა, შემკვეთის მოთხოვნებიდან გამომდინარე, უნდა დაამზადოს ვიდეო მასალა ვიდეორგოლის სცენარისთვის პროექტის სამიზნე სკოლებში საჭიროების შემთხვევაში.

სხვა დაწვრილებითი ინფორმაცია კანდიდატს მიეწოდება შემკვეთის მიერ. კანდიდატი აიღებს ვალდებულებას, შეიტანოს ცლილებები მზა ვიდეო რგოლში შემკვეთის მოსაზრებების მიხედვით.

საჭირო დოკუმენტაცია:

  • ფიზიკური პირის შემთხვევაში - CV და დამზადებული ვიდეორგოლების ბმული;
  • კომპანიის შემთხვევაში – კომპანიის პორტფოლიო და ასევე დამზადებული ვიდეორგოლების ბმულ(ებ)ი .
  • ვიდეო რგოლის დამზადებისათვის საჭირო მთლიანი ბიუჯეტი დღგ–ს გარეშე.

დაინტერესებულ პირებს/ორგანიზაციებს გთხოვთ თქვენი განაცხადი წარადგინოთ არა უგვიანეს ა.წ. 9 ივლისისა ელ.მისამართზე: marika.davituliani@gmail.com საკონტაქტო პირი: მარიკა დავითულიანი , ტელ: +995 599 25 71 72