ბუღალტერიის ექსპრეს კურსი

ინოვაციური ტრეინინგ ცენტრი „I T C“

თბილისი
ტრენინგი
30-03
30-04


ინოვაციური ტრეინინგ ცენტრი „I T C“- ში გრძელდება - აქცია ბუღალტერიის ექსპრეს ტრეინინგ-კურსზე, რომელიც მოიცავს:

 • თეორია + პრაქტიკული ამოცანები;
 • ORIS-ის პროგრამის შესწავლა;
 • RS.ge-ზე დეკლარაციების შევსება

მიმდინარე ფასდაკლებით 420 ლარის ნაცვლად სრულ კურსში გადაიხდით 230 ლარს

იჩქარეთ აირჩიეთ სასურველი ჯგუფი და დაეუფლეთ ყველაზე მოთხოვნად პროფესიას

I-ჯგუფი:დისტანციური კურსი, რომელიც ჩატარდება ზუმის აპლიკაციის მეშვეობით: ონლაინ -აუდიტორიაში, კითხვა-პასუხის რეჟიმში.

II -ჯგუფი: არა დისტანციური კურსი, რომელიც ჩატარდება საწავლო ცენტრში !

 • „I T C“ - ტრეინინგ ცენტრი უკვე წლებია აპრობირებულია და გამოირჩევა ინოვაციური და პროფესიონალური ტრეინინგ-კურსებით!
 • „I T C“ - ტრეინინგ ცენტრის სასწავლო პროგრამებს ხელმძღვანელობენ პროფესიონალი პროფესორ-მასწავლბელები.
 • „I T C“ ტრეინინგ ცენტრი ორიენტირებულია ინოვაციურ სასწავლო პროგრამებზე;
 • "I T C“ -ის კურსებით და ცენტრში მიღებული ცოდნით დასაქმებული არიან მსმენელები სხვადასხვა სფეროში და როგორც საჯარო ისე კერძო სტრუქტურაში!
 • „I T C“ გამოირჩევა საუკეთესო სასწავლო გარემოთი და მორგებულია მსმენელის მოთხოვნებს.

სასწავლო პროცესის ფარგლებში მსმენელი საფუძვლიანად შეისწავლის ყველა იმ საკითხს, რომელსაც ბუღალტერი უნდა ფლობდეს საწარმოს ბუღალტერიის სრულყოფილად წარმოებისთვის.

საწავლო პროგრამა ძირითადად ორიენტირებულია პრაქტიკულ სამუშაოებზე. გაკვეთილზე ახსნილ თეორიული მასალას მსმენელი დაამუშავებს პრაქტიკული ამოცანების და დოკუმენტების საფუძველზე , რაც მსმენელს ეხმარება და აძლევს შესაძლებლობას, რომ პრაქტიკულად აღიქვას თითოეული საკითხი.

კურსი მოიცავს : როგორც თეორიულ კურს-პრაქტიკული ამოცანებით, ასევე პრაქტიკულ კურსს ORIS-ის პროგრამაში!

ბასსსტანდარტებით -კურსის ფარგლებში თქვენ საფუძვლიანად შეისწავლით:

 • ბუღალტრული აღრიცხვის საგანი და მეთოდი;
 • ბალანსირების პრინციპი ბუღალტრულ აღრიცხვაში, ლიკვიდურობა;
 • ბუღალტრული ანგარიშების არსი და აგებულება;
 • ანგარიშთა გეგმა;
 • ორმაგი ჩაწერა ბურალტრულ აღრიცხვაში (ბუღალტრული გატარებები);
 • ანგარიშთა ბარათები , საცდელი ბალანსი და მისი დანიშნულება;
 • სასაქონლო –მატერიალური ფასეულობის აღრიცხვა;
 • მოთხოვნების აღრიცხვა;
 • ვალდებულებების აღრიცხვა;
 • ძირითადი საშუალებების აღრიცხვა;
 • შემოსავლების და ხარჯების აღრიცხავა;
 • ხელფასების აღრიცხვა;
 • დამატებითი ღირებულების გადასახადი(დღგ);
 • ძირითადი საშუალებების ცვეთა;
 • მოგება-ზარალის გამოთვლა;
 • საკუთარი კაპიტალის აღრიცხვა;
 • საგადასახადო ვალდებულებების აღრიცხვა;
 • დეკლარაციების შევსება;
 • შემაჯამებელი ამოცანები.

ORIS-ის პროგრამის შესწავლა:

 • ახალი ორგანიზაციის შექმნა
 • ანგარიშთა გეგმის მომზადება, სასტარტო ნაშთები
 • ბანკების, ორგანიზაციების,თანამშრომლების დამატება
 • ბუღალტრული გატარებები
 • სასაქონლო მატერიალური მარაგების აღრიცხვა
 • ძირითადი საშუალებები და ცვეთის დარიცხვა
 • ხელფასის დარიცხვის გატარებები, ხელფასის უწყისის მომზადება
 • ბრუნვითი უწყისი, ბალანსი, მოგება ზარალის უწყისი
 • ყოველთვიური ბალანსის მომზადება დაყოველთვიური დეკლარაციების შევსება
 • წლის დახურვა და წლიური დეკლარაციების შევსება

სწავლება მიმდინარეობს პრაქტიკული ამოცანების საფუძველზე და ყველა გატარებას პროგრამაში მსმენელი ახორციელებს.

 • მეცადინეობა ჩატარდება: კვირაში 2-ჯერ ან 3-ჯერ
 • მეცადინეობის ხანგრძლივობა: 1სთ.10წთ.
 • კურსის საფასური ჯგუფში: 230ლარი.
 • ჯგუფში: 3-5 მსმენელი!
 • კურსი მოიცავს 24 სალექციო საათს.
 • ინდივიდუალურად კურსის საფასური: 350ლარი.

თითოეულ მსმენელს სასწავლო მასალა გადაეცემა ელექტრონული ფორმით!

ლექციებს ჩაატარებენ მაღალკვალიფიციური და გამოცდილი სპეციალისტები!

იჩქარეთ! მიმდინარეობს განაცხადების შევსება და ეტაპობრივად ჯგუფების დაკომპლექტება აპრილი-მაისის სასწავლო კურსზე!

სურვილის მიხედვით ვინც თანახმა იქნება კურსის ბოლოს გავა გამოცდაზე და აიღებს სერთიფიკატს. გაიცემა ორ-ენოვანი ლიცენზირებული სერთიფიკატი გამოცდის საფუძველზე.(გამოცდაზე გასვლა და სერთიფიკატის აღება ფასიანია, ღირებულება 20-ლარი).

რეგისტრაცია შესაძლებელია ელექტრონულად(ელექტრონულ ფოსტაზე გამოაგზავნით თქვენს მონაცემებს: სახელი, გვარი, ტელეფონის ნომერი და სათაურის ზოლში მიუთითებთ კურსის დასახელებას)

იჩქარეთ! რაოდენობა შეზღუდულია!

ასაკი შეუზღუდავია!

დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით:

ტელ: +995555 005 201 ; (+995 32) 2 30 71 30; +995 599 38 48 57

ელ-ფოსტა : innovativetrainingcenter@gmail.com

მის.:ქ.თბილისი, პეკინის გამზ.19, მე-2 სადარბაზო, მე-2 სართული, N25 F-გვერდი: Innovative Training Center https://www.facebook.com/Innovative-Training-Center-317905621686321/